Tania Pożyczka

SZYBKA POŻYCZKA

Pożyczka gotówkowa – umowa cywilnoprawna zawierana przez banki, instytucje finansowe nie będące bankami, podmioty gospodarcze bądź osoby fizyczne z pożyczkobiorcą, której istota polega na udzieleniu pożyczki pieniężnej. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej kwoty powiększonej o wynagrodzenie dla udzielającego pożyczki oraz odsetki. 

banners 10/2015 white jpg Image Banner 750 x 200


Zadowoleni klienci:banners 10/2015 white jpg Image Banner 750 x 200
Inne oferty pożyczek:

Banner 750 x 200